Města Evropy - Belgie a Lucembursko

Brusel (Bruxelles, Brussel)

Spíše frankofonní město ve vlámské části Belgie (s povinnou dvoujazyčností), hlavní město nejen Belgie, ale též EU a ústředí NATO. Hlavní zajímavosti jsou soustředěny na poměrně malém prostoru. Staré město je spleť křivolakých uliček kolem velkého náměstí Grand Place s nádhernou gotickou radnicí s vysokou věží, paláci a výstavnými domy; najdeme tu i fontánu s čůrajícím chlapečkem zvaným Manneken Pis, symbol města (soška bývá někdy oblékána do různých oblečků). Z mnoha bruselských kostelů jsou nejhezčí ty gotické, katedrála St.Michel se dvěma věžemi a Notre-Dame-de-Sablon, v chrámu Notre-Dame-de-la-Chapelle je pohřben Pieter Brueghel starší. Další památky jsou novějšího data a nijak zvlášť nezaujmou: Královský palác, Parlament, Kongresový palác se zvláštními hodinami, monumentální Justiční palác. Výjimkou je Palác padesátiletí (Cinquentenaire) s vítězným obloukem ve stejnojmenném příjemném parku. Zato Brusel potěší milovníky secese - kromě domu zakladatele Art nouveau (Musée Horta) jsou tu domy v tomto stylu četnější než jinde. Dále stojí za vidění Atomium, postavené u příležitosti Expo58, a k němu přiléhající Mini-Europe s miniaturami významných staveb EU.


[1997,2010]

Antverpy (Antwerpen)

Největší belgický přístav na řece Šeldě (Schelde). Jsou spojovány s malířem Rubensem, který zde žil a zemřel. Je možné navštívit jeho dům (Rubenshuis) i místo jeho posledního odpočinku, kostel sv. Jakuba; jeho pomník najdeme na náměstí před katedrálou Panny Marie, která také ukrývá několik jeho obrazů. Poblíž přístavu před hradem Steen, kde je námořní muzeum, připomíná socha místního "hrdinu" Thyla Eulenspiegela (Enšpígla). V blízkosti se nacházejí "uličky červených luceren". Hlavní náměstí má kromě výstavných domů a krásné renesanční radnice jednu zvláštní pozoruhodnost: barokní kašnu Brabofontein, která zobrazuje výjev z místní pověsti: římského vojáka, jak uťal ruku zlému obru. Jinak ve městě najdeme kromě několika starých kostelů hlavně stavby dokládající jeho obchodní význam už v období středověku: Starou Burzu a Obchodní burzu, Pivovarnický dům a pěkné cechovní domy. Zajímavé je muzeum tisku Plantin-Moretus: kromě zachovalého vybavení tiskárny si je možno prohlédnout interiéry patricijského domu s vnitřní zahrádkou.


[1997,2010]

Bruggy (Brugge)

Vlámské Benátky, město, kde jako by se zastavil čas poté, co říční nánosy znemožnily spojení s mořem, čímž tento kdysi bohatý obchodní přístav ztratil na významu. Na náměstí Grote Markt je jeden dům hezčí než druhý, vše korunuje budova tržnice (Halle) s vysokou věží Belfort. Bruggám vládne gotika: kromě krásné radnice (nejstarší v Belgii) tu je vícero kostelů a také několik bran původního opevnění (lebka na Smedenpoort, Kovářské bráně, připomíná zrádce, který město vydal dobyvatelům). Chrám Panny Marie (Onze Lieve Vrouwekerk) ukrývá uvnitř Madonu s děťátkem, jediné Michelangelovo dílo nacházející se mimo Itálii. Monumentální sv. Salvátor má krásnou gobelínovou výzdobu, chrám sv. Krve (určený k uchování této zvláštní relikvie) je pozoruhodné architektonické dílo s dvěma patry trochu připomínající pařížskou Saint-Chapelle. K významným stavbám patří rozsáhlý goticko-románský špitál sv. Jana (s Memmlingovým muzeem a starodávnou lékárnou) a také Begijnhof, dvůr bekyní. Komplex malých domků s kostelem, dříve obývaný komunitou neprovdaných žen bez řeholního slibu, se nachází v nejpůvabnější části města poblíž parku Minnewater, Jezírka lásky. Zase z jiné perspektivy ukáže město projížďka po kanálech pod nesčetnými mostky nebo rozhled z Belfortu. Dá se zde vidět i několik větrných mlýnů, umístěných na travnatých náspech obkružujících staré město.

[1997,2010]

Gent

Město na soutoku řek Leie a Schelde, které díky průplavům dosud funguje jako přístav. Památek má ještě víc než Bruggy, ale je mnohem rušnější (i když turistů sem naopak přijíždí méně). Nejproslulejší je katedrála sv. Bavona, kde lze obdivovat opravdu pozoruhodný Gentský oltář bratří van Eycků, ale ničím si s ní nezadá působivý románsko-gotický chrám sv. Mikuláše, který stojí hned naproti přes rozlehlé náměstí, kde uprostřed najdeme také radnici (kombinace různých slohů) a tržnici sukna Lakenhalle s Belfortem. Věž je ještě vyšší než Belfort v Bruggách (118 m) - stojí za návštěvu kvůli rozhledu i kvůli zvonkohře s 52 zvony. Gent má i zachovalý hrad Gravensteen, kromě toho se z opevnění zachovala brána s propustí zvaná Rabot. Nádherné jsou měšťanské domy různých slohů - nejen na malebných nábřežích Graslei a Korenlei, prakticky všude po starém městě. I zde stojí za to projet se na lodičce po kanálech. Průvodce upozorní na sochu gentského měšťana v noční košili s oprátkou na krku, která připomíná ponížení zdejších obyvatel v odplatu za nezdařenou vzpouru proti císaři. Ze tří zdejších bekináží je asi nejhezčí dosud obývaná Klein Begijnhof.

[1997,2010]

Lovaň (Leuven, Louvain)

Město s nejstarší univerzitou v oblasti Belgie a Nizozemí (1425). Na hlavním náměstí najdeme jeho dvě hlavní pozoruhodnosti, radnici a katedrálu sv. Petra. Obě jsou ve stylu pozdní (brabantské) gotiky a jejich filgránská výzdoba je úžasná - radnice je prý nejkrásnější gotickou světskou stavbou v Evropě. Dvůr bekyní, Groot Begijnhof, byl v tomto městě větší než v jiných: dnes je kromě přilehlého kostela součástí univerzity a jeho cca 70 zrekonstruovaných domků slouží jako ubytovací zařízení.

[1997]

Ostende (Oostende)

Letovisko a lázně na břehu Severního moře, oblíbené od poloviny 19.století belgickou panovnickou rodinou a různými významnými osobnostmi. Od moře chrání ulice s neoklasicistními lázeňskými domy a hotely kamenná hráz s promenádou Alberta I., pod níž je široká písečná pláž. Dost tu fouká a moře není dvakrát teplé. Hezčí než lázeňská čtvrť je rybářský a sportovní přístav a okolní uličky (Visserkaai). Na pohled pěkná je novogotická katedrála, ale zajímavější je věž Peperbusse, pozůstatek shořelého staršího kostela.

[1997]

Lucemburk (Luxembourg)

Hlavní město stejnojmenné mini-zemičky, rozkládající se částečně v zákrutech řek Pétrusse a Alzette, ale hlavně na okolních výšinách; jednotlivé části spojuje řada mostů. V 17. a 18.století bylo město se středověkým opevněním přeměněno (zásluhou vojenského inženýra Vaubana) v téměř nedobytnou pevnost - říkalo se mu Gibraltar severu. I když větší část opevnění byla zbouraná, zachované části patří k hlavním pozoruhodnostem města (Citadela sv. Ducha, kasemata, kasárna na Plateau du Rham, Trois tours, Vaubanovy věže, předsunutá pevnost Thüngen alias Tři žaludy a další). V horním městě se nachází m.j. katedrála Panny Marie, v jejíž kryptě je kromě příslušníků velkovévodské rodiny pochován i Jan Lucemburský, dále velkovévodský palác a také náměstí Place d'armes, jehož část dostala jméno Palach Square. Z procházkové cesty Corniche, které se říká nejkrásnější balkón Evropy, je výhled na řeku a dolní město (Grund) se starým mostem a kostelem sv. Jana. Z novější části města za vysokým mostem Pont Adolphe je nejpůsobivější stavbou novorenesanční Státní banka.


[2004]Zpět na mapuBruselAntverpyBrugyGentBelgie-ostatníLucemburk

TOPlist