Města Evropy - Chorvatsko

Split

Největší město v Dalmácii a po Rijece největší chorvatský přístav. Jádro starého města tvoří rozsáhlý Diokleciánův palác z 3.století - císař, který z těchto končin pocházel, zde po abdikaci prožil svá poslední léta. Zachovaly se vysoké zdi opevnění, tři ze čtyř vstupních bran, centrální peristyl se sloupovím a rozsáhlé podzemní prostory (dnes galerie). Císařské mausoleum bylo přestavěno ve středověku na biskupskou katedrálu sv.Dominia, k níž později přibyla zvonice; Jupiterův chrám (se sfingou) se stal baptisteriem. Pěkné je i okolí - náměstíčko s radnicí a šlechtickými paláci, křivolaké uličky a tržiště. Socha sv. Řehoře (biskup Grgur Ninski či Gregorius) přitahuje turisty - kdo si sáhne na biskupův palec, do Splitu se vrátí.

[2004]

Pula

Město na jihu Istrijského poloostrova, proslulé zejména římským amfiteátrem z 1.století, třetí největší stavbou tohoto druhu na světě. Byl postaven za císaře Vespasiana, později doplněn třípatrovými ochozy (přístupné je i podzemí). Římských památek je ve městě více: chrám Augusta a Romy na bývalém foru (do sousedního Dianina chrámu byla zabudována radnice), Sergiův oblouk, zbytky opevnění Porta Herculea a Porta Gemina (Archeologické muzeum) nebo pozůstatky římského divadla na kopci pod středověkou pevností. Kromě katedrály na nábřeží stojí za vidění františkánský klášter.

[2002]Zpět na mapuSplitPula

TOPlist