Města Evropy - Itálie

Řím (Roma) + Vatikán (Vaticano)

Město na sedmi pahorcích nad Tiberou. Nejvýznamnější město antického světa, jakožto sídlo papeže po staletí centrum západního křesťanství, od r. 1870 hlavní město sjednocené Itálie (papežské území je dnes samostatným Vatikánským státem). Nejvíce antických památek je soustředěno v okolí Kapitolu (kde se nachází kromě muzeí také jezdecká socha Marka Aurelia a etruská „Kapitolská vlčice“). Na římském fóru (Forum Romanum), tzv. císařských fórech a vrchu Palatin najdeme kromě množství trosek chrámů a dalších budov i poměrně zachovalé stavby, jako např. Konstantinův a Titův vítězný oblouk či Trajánův sloup. Největší památkou starověkého Říma je nedaleké Koloseum, obrovský čtyřpatrový amfiteátr z 1.století, ale mnoho zajímavostí z tohoto období se nachází i v jiných částech města (Caracallovy lázně, Neronova Casa aurea na Esquilinu, zvláštní chrám Pantheon s otvorem v kupoli, náhrobky a katakomby při Via Appia či zbytky hradeb). Díky tomu zůstávají památky z doby pozdější trochu v pozadí. Ze spousty kostelů stojí za zmínku alespoň San Pietro in Vincoli (s Michelangelovou sochou Mojžíše a okovy sv.Petra), basilika San Clemente (s ostatky sv. Cyrila a Mithrovou svatyní), Santa Maria in Cosmedin na náměstí Bocca della Verita (s antickou maskou, kde se vkládáním ruky přísahalo na pravdu), renesanční Santa Maria del Popolo nebo San Paoli fuori Le Mura (s ostatky sv.Pavla). Středověký Řím reprezentuje Andělský hrad (Castel San Angelo), přestavěný na pevnost z Hadrianova mausolea; baroko Piazza di Spagna a Španělské schody, Piazza Navona se třemi fontánami a především známá fontána di Trevi. Novodobý Památník Viktora Emanuela II. je typickou ukázkou velikášství a městu spíš škodí.

Vatíkánský církevní stát zaujímá docela malou část města, ale přitahuje do Říma asi nejvíc turistů (i mimo církevní svátky). Vatikánské paláce se zahradami slouží jednak jako papežská rezidence, jednak jako muzea (zde je největším zážitkem návštěva Michelangelovy Sixtinské kaple a Raffaelových Stanzí). Na rozlehlém náměstí San Pietro stojí monumentální barokní chrám sv. Petra s hrobem prvního apoštola-papeže a hrobkami dalších papežů a církevních hodnostářů v kryptě. Průčelí chrámu i kolonády obklopující náměstí s obeliskem a fontánami mají bohatou sochařskou výzdobu. Z přístupné kupole je úžasný pohled na náměstí i celý Řím (a také dovnitř chrámu).

[1995,2000]

Benátky (Venezia)

Hlavní město kraje Veneto (Benátsko), s neopakovatelnou atmosférou tvořenou vše obklopujícím mořem: kanály s čilým dopravním ruchem, domy na ostrůvcích a pilotech, nespočet mostků. Nejlépe se dá vychutnat projížďkou „vodní tramvají“ po Canal Grande (a obdivovat okolní paláce) nebo procházkou mimo hlavní turistické trasy, kam už davy návštěvníků nezavítají. Vidět se ovšem musí náměstí San Marco s nádherným chrámem sv.Marka z 11.století ve stylu byzantském, gotickým Dóžecím palácem s krásnými arkádami, kampanilou a dalšími zajímavými stavbami (Loggetta, Procuratie). Trochu utajený Most vzdechů (Ponte dei Sospiri), který spojuje Dóžecí palác s bývalým městským vězením, je nejméně stejně krásný jako mnohem známější Ponte di Rialto, částečně krytý most s krámky, který se klene nad Velkým kanálem a patří k symbolům Benátek. Z mnoha benátských kostelů stojí za vidění např. gotický františkánský kostel Santa Maria dei Frari nebo barokní bazilika Santa Maria delle Salute na výběžku s výhledem na okolní ostrůvky.

[1993,1999]

Florencie (Firenze)

Hlavní město Toskánska v údolí řeky Arno Vrchol svého rozkvětu měla v období renesance, působili zde Dante, Petrarca, Boccaccio, Giotto, Donatelo, Leonardo, Michelangelo, Raffael. V rozsáhlém historickém centru převažují památky v gotickém stylu – italská gotika je však poněkud jiná než francouzská či středoevropská, už jakoby nakročená k renesanci.. Tři nejznámější se nacházejí na Piazza Duomo: Bruneleschiho Dóm (Santa Maria del Fiore), Giottova kampanila (zvonice) a románské baptisterium. Ze 13.století pochází také františkánská bazilika Santa Croce, i když její fasáda je novogotická: uvnitř jsou pochování m.j. Michelangelo, Machiavelli či Galileo Galilei. Renesanční San Lorenzo s několika kaplemi je zase místem posledního odpočinku rodiny Medicejských. K pozoruhodným kostelům patří ještě Santa Maria Novella se zdobenou fasádou. Ze světských staveb je nejvýznamnější gotická radnice s vysokou hranatou věží neboli Palazzo Vecchio na náměstí Piazza della Signoria, kde je toho k obdivování víc: kopie slavného Michelangelova Davida, Neptunova fontána a Loggia della Signoria s řadou dalších soch. Sousední palác Ufizzi spojuje krytý most Ponte Vecchio (na němž stávaly zlatnické krámky) s palácem Pitti na druhém břehu Arna: oba dnes slouží jako galerie, zatímco bývalý soud, Bargello či Palazzo del Popolo, jako muzeum. Stojí za to přejít řeku a vystoupat zahradami Boboli k pevnosti nebo na Piazzale Michelangelo, odkud je krásný pohled na staré město.

[1995]

Milán (Milano)

Hlavní město Lombardie a nejvýznamnější průmyslové město Itálie. Je proslulý zejména gotickým dómem, největší gotickou stavbou v Itálii, Leonardovou freskou Poslední večeře v dominikánském klášteře při kostelu Santa Maria delle Grazie, a světoznámou operou La Scala.. Dóm je zvláštní tím, že místo vysokých věží má spoustu malých věžiček a bohatě členěné zdobené průčelí. Poblíž je malebné náměstíčko s bývalou radnicí s arkádami a dalšími paláci a také prosklená obchodní galerie Viktora Emanuela. Ohromný renesanční hrad Sforzů (kteří vystřídali u vlády rod Visconti) se rozkládá uprostřed města ve velkém parku. Nejstarší z církevních staveb je starokřesťanská bazilika San Lorenzo ze 4.století, před níž stojí i zachovalé římské sloupy; jinak převládají kostely je v románsko-lombardském slohu (kombinace cihly a kamene). Zvláštnost, kapli obloženou lidskými kostmi, ukrývá kostelík San Bernardino alle Ossa.

[2000]

Janov (Genova)

Hlavní město Ligurie, největší italský obchodní přístav. Je roztažené do svahu v úzkém pásu mezi pobřežím a horami. Nejkrásnější stavby v historickém centru jsou v románsko-gotickém slohu, vyznačujícím se kombinací bílého a černého mramoru: dóm San Lorenzo, San Matteo a palác Doriů. V klikatých uličkách v okolí, kde se snadno zabloudí, se skrývají další staré kostely. Jinak je ve městě řada honosných městských paláců (janovská republika jako námořní velmoc byla dosti bohatá), avšak i hlavní ulice jsou poměrně úzké. Vstup do starého města otevírá středověká brána s věžemi Porta Soprana; poblíž se nachází údajný rodný domek Kryštofa Kolumba, který tu má též před nádražím pomník. Příjemná je procházka s výhledy po pobřežní cestě k janovským předměstím.

[2000]

Neapol (Napoli)

Hlavní město Kampánie, velký přístav, rušné a špinavé město pod Vesuvem. Dolní části města vévodí středověký hrad Anjouovců zvaný Castel Nuovo; v jeho sousedství se nachází jeden ze dvou neapolských královských paláců (Palazzo reale) – druhý stojí na vršku kopce Capodimonte. Ve městě ale najdeme ještě další hrady: Castel dell’Ovo na výběžku u moře, Castello Capuano u stejnojmenné brány (dnes soudní dvůr) a pevnost Castel Sant’Elmo na kopci, kam vede lanovka. Kostel je tu v každé druhé ulici, ale mnohé jsou zchátralé a zavřené. Hlavním chrámem je mohutný dóm San Gennaro, původně gotický, s řadou kaplí a kryptou. Za návštěvu stojí starokřesťanské katakomby San Gennaro pod Capodimonte. Z okolí jsou kromě Vesuvu, Pompejí a Herculanea velmi zajímavé další připomínky vulkanické činnosti v Pozzuoli a na Solfataře.

[2007]

Terst (Trieste)

Hlavní město provincie Friuli-Venezia Giulia, významný přístav; až do r.1918 patřil Rakousko-Uhersku. Na kopci nad městem na místě římské akropole stojí pevnost z 15.-17.století a katedrála. Z doby římské se tu kromě zbytků sloupů zachovalo ještě divadlo a brána zvaná Arco di Riccardo. Nedaleko se nachází zámek Miramare s krásným parkem a výhledem na moře (nechal ho v 19.století postavit rakouský arcivévoda Maxmilián, který byl později jako císař mexický zastřelen povstalci).

[1993,1999]

Pisa

Menší toskánské město, proslulé hlavně šikmou věží s nádhernými arkádami, vysokou 55 m. Věž je zatížena závažími, aby se náklon nezvětšoval. Na Piazza Duomo stojí kromě ní dvě další pozoruhodné památky, dóm a baptisterium: u bělostných staveb s bohatou výzdobou lze těžko uvěřit, že jde o místní variantu románského slohu

[1995,1998]

Lucca

Méně známé a přitom velmi malebné toskánské město - jeho historické centrum je obklopeno zachovalými hradbami. K hlavním pozoruhodnostem patří městské paláce a věže (Torre Guinigi, Torre de Oro) a elipsovité náměstí na místě římského amfiteátru. Z kostelů je nejstarší románská bazilika San Frediano, krásnou románsko-gotickou architekturu představuje dóm a chrám sv.Michala.

[1998]

Pavia

Lombardské město nedaleko Milána. Jeho hlavními pozoruhodnostmi jsou krytý most přes řeku Ticino a románská bazilika San Michele. Vedle renesančního dómu s kupolí tu najdeme řadu dalších kostelů románských a gotických (převládají cihlové stavby lombardského stylu). V chrámu San Pietro in Ciel d'Oro je hrob sv. Augustina. Ze světských staveb je nejvýznamnější městský hrad Viscontiů obehnaný hradbami se dvěma věžemi.

[2000]

Syrakusy (Siracusa)

Město na samém jihu Sicílie. Zajímavá je stará část města na ostrově Ortygia (Apollónův chrám, barokní dóm s antickými sloupy, středověká pevnost), dále starokřesťanský kostel San Giovanni s katakombami a mohutný moderní kostel Madonna delle Lacrime. Za návštěvu stojí archeologický park Neapolis: je tu zachovalé řecké divadlo a římský amfiteátr, ale hlavní část areálu tvoří starověké propadlé lomy osázené subtropickou vegetací (Latomia del Paradiso) a. pohřebiště Groticelli se skalními hroby a hrobkami (z nichž jedna je neprávem označována za Archimédovu). Známé Dionýsovo ucho je obrovská umělá jeskyně se skvělou akustikou, kam údajně chodil tyran Dionýsos poslouchat, co si povídají vězňové v lomech.

[2000]

Padova

Významné město kraje Veneto (Benátsko) s jednou z nejstarších univerzit a vůbec nejstarší botanickou zahradou, protkané kanály. Hlavní zajímavostí je mohutný chrám San Antonio, románsko-gotická bazilika s byzantskými rysy: má 7 kopulí a je zde pohřben sv.Antonín Paduánský. Z městských paláců vynikají renesanční Palazzo della Ragione a Loggia di Gran Guardia. Kaple Scrovegni ukrývá Giottovy fresky.

[2009]Zpět na mapuŘímBenátkyFlorencieMilánJanovNeapolTerstPisa a LuccaOstatní

TOPlist