Města Evropy - Maďarsko

Budapešť (Budapest)

Město nad Dunajem s malebným Hradním vrchem, pozůstatky římského města Aquincum a řadou termálních lázní; historických památek ze starších dob má ale poskrovnu. Vzniklo spojením levobřežní Budy či Budína a pravobřežní Pešti (1873). Jak z Hradního vrchu (Várhegy), tak ze sousedního Gellértova vrchu (Gellért-hegi) je krásný výhled. Dominantou Hradního vrchu, na němž se rozkládá tzv. Staré město, je původně korunovační Matyášův chrám (s gotickým jádrem, avšak novogoticky přestavěný), u něhož stojí socha krále Štěpána. Novorománská Rybářská bašta je asi nejfotogeničtější památkou Budapešti. Královský palác, mnohokrát přestavovaný, je sídlem muzeí, galerií a knihovny. Na Gellértově vrchu s parkem je také několik zajímavostí: citadela, památník osvobození, skalní kaple a mohutná socha sv.Gellérta. Památky z doby římské se nacházejí ve Starém Budíně. Na pravém břehu Dunaje patří k hlavním pamětihodnostem bazilika sv.Štěpána, novogotický Parlament, obrovská synagoga, Památník milénia nebo park Városliget (s hradem Vajdahunyad, záměrně "splácaným" ze všech historických slohů, lázněmi a zábavním Vidám parkem). Příjemná je procházka po Markétině ostrově (Margit-sziget), kde kromě termálních koupališť najdeme také zbytky středověkého kláštera.

[1999]

Ostřihom (Esztergom)

Město na hranici, oddělené Dunajem od slovenského (nikterak pozoruhodného) Štúrova. První sídlo maďarských králů: zakladatel maďarského státu Štěpán (Isztván) se tu narodil, založil arcibiskupství a byl arcibiskupem korunován (jak znázorňuje moderní socha na hradním vrchu). Arcibiskupský chrám, neoklasicistní bazilika s kopulí vysokou 72 m, odkud je skvělý rozhled, je největší v Maďarsku. Nachází se v areálu původního hradu, z něhož se zachovalo opevnění i část paláce (dnes muzeum). Z budov v sousedství je nejvýznamnější arcibiskupský palác. Hezké je i podhradí, tzv. Vodní město (Viziváros), a vedlejší kopec sv.Tomáše s kapličkou a křížovou cestou.

[2005]

Eger

Historické město na severu Maďarska, centrum kraje proslulého pěstováním vína (Egri Bikavér). Dominuje mu rozsáhlý hradní areál obklopený hradbami s několika baštami, který byl i sídlem biskupa: zachoval se biskupský palác,z katedrály téměř nic. Město odtud úspěšně hájil proti Turkům místní hrdina Ištván Dobó, který má sochu na náměstí pod hradem. Později však Turci Eger stejně na čas ovládli - ty doby připomíná 40 m vysoký minaret ze 17. století sloužící jako vyhlídková věž (jde o nejsevernější minaret v Evropě).

[2019]

Miskolc

Třetí největší maďarské město, ležící na severu země na úpatí pohoří Bükk. Mezi jeho památkami vyniká nenápadný řeckokatolický chrám s nádherným ikonostasem, který patří k největším v Evropě; hezký je také dřevěný malovaný kostelík (znovu obnovený po požáru) nebo kalvínský kostel na úpatí vrchu Avas, odkud se z terasy televizní věže naskýtá nejlepší pohled na město. Na předměstí, obklopen zástavbou, se nachází hrad Diósgyör se čtyřmi věžemi, který byl v nedávné době kompletně dostavěn ze zříceniny. Hlavní pozoruhodností Miskolce jsou ale termální jeskynní lázně Miskolc-Tapolca.

[2019]Zpět na mapuBudapešťOstřihomEgerMiskolc

TOPlist