Města Evropy - Německo

Mnichov (München)

Bavorská metropole, třetí největší německé město, leží v rovině na řece Isar. Na pověsti mu uškodilo, že byl centrem nacistického hnutí (r.1923 se tu Hitler pokusil o puč), pro nás je spojený s neblahou Mnichovskou dohodou, mladší si ho spojují spíš se svátkem piva Oktoberfestem. Do historického jádra vedou tři brány: Karlstor, Isartor a Sendlinger Tor. Na centrálním náměstí Marienplatz se vedle brány Talbrucktor a mariánského sloupu nacházejí dvě radnice: Alte Rathaus je poválečnou rekonstrukcí gotické radnice zničené americkým bombardováním, Neue Rathaus s orlojem a symbolem města "Münchener Kindl" na špici věže je novogotická. V gotickém dómu Frauenkirche s dvěma věžemi krytými zvláštními kopulemi je náhrobek císaře Ludvíka Bavora, ukázkou mnichovského baroka je kostel sv.Jana Nepomuckého zvaný též Asamkirche. Nejhezčí část města je okolí náměstíčka Platzl. Jinak tu najdeme kromě kurfiřtské Rezidence s přilehlou dvorní zahradou (Hofgarten) hlavně stavby novodobější napodobující antiku (Feldherrnhalle se sochami vojevůdců, Propyläen, muzea). Barokní zámek Nymphenburg na okraji města ukrývá ve svém rozsáhlém parku s vodními nádržemi rokokový letohrádek Amalienburg.

[2004]

Augšpurk (Augsburg)

Centrum Švábska (ve spolkové zemi Bavorsko), jeho počátky sahají do římských dob. Má krásný románsko-gotický dóm, jeho ostatní památky (soustředěné kolem hlavní třídy Maxmillianstrasse) jsou převážně renesanční: radnice, měšťanské domy, kašny. Pozoruhodností města je tzv. Fuggerei, areál chudinských domků, které pro místní chudé zřídila patricijská rodina Fuggerů - se symbolickým nájemným 1 zlatý a povinností modlit se za zakladatele slouží dodnes. (Vedle Fuggerů patřili k místní smetánce Welserové, z jejichž rodu pocházela Filipína, manželka Ferdinanda Tyrolského).

[2004]

Norimberk (Nürnberg)

Dříve staré svobodné říšské město, dnes centrum kraje Mittelfranken v Bavorsku. Karel IV. zde vyhlásil svou Zlatou bulu, narodil se mu zde syn Václav. Atmosféru středověku mu dává hrad, městské hradby s věžemi a branami a malebné mosty přes řeku Pegnitz. Většinou jde ale o poválečné rekonstrukce, Norimberk byl za války hodně zničen. Poblíž hradu s věží Heidenturm, císařským palácem a románskou kaplí najdeme četné hrázděné domy: jedním z nich je dům Albrechta Dürera. Pozoruhodný je také gotický městský palác, věžovitý Dům Nassavských. Na ústředním náměstí Hauptmarkt se nachází radnice, zlacená kašna Schöner Brunnen a gotický kostel Frauenkirche se zvláštním průčelím a orlojem, na němž vždy v poledne obíhají postavičky kurfiřtů kolem sedícího Karla IV. Hlavním a největším chrámem ve městě je ale (rovněž gotický) Lorenzkirche. Ze staveb nad řekou stojí za zmínku kryté mosty nebo bývalý klášter sv.Ducha, stojící zčásti na ostrově.


[2004]

Řezno (Regensburg)

Centrum Horní Falce v Bavorsku, kdysi též svobodné říšské město a od třicetileté války sídlo říšského sněmu. Jedno z nejstarších německých měst, přebudované z bývalé římské pevnosti Castra Regina; již v 8.st. zde bylo biskupství, kde přijalo křest několik českých velmožů. Leží při ústí řeky Regen do Dunaje, staré město se rozkládá při pravém břehu Dunaje. Kamenný most přes Dunaj je nejstarší ve střední Evropě. Kromě obrovského dómu sv.Petra a gotické radnice jsou hlavní pozoruhodností města patricijské věžové domy podle italského vzoru. Dále pozůstatek římských hradeb, několik středověkých bran, Pohanská či Římská věž, další kostely různých slohů a stranou centra areál kláštera sv. Jimrama přestavěný na zámek. Žil a zemřel zde astronom Kepler.

[2001]

Drážďany (Dresden)

Saská metropole na Labi, nazývaná kdysi Florencií severu, je městem, kde Němci snad nehůře zaplatili za rozpoutání 2. světové války - při bombardování počátkem roku 1945 z velké části vyhořelo. Většina historických budov byla postupně zrekonstruována: barokní zámecký komplex Zwinger, renesanční Residenční zámek s obrovskou mozaikou zvanou Průvod kurfiřtů, Opera (Semperoper) a naposledy, až kolem přelomu tisíciletí, i monumentální barokní chrám Frauenkirche, jehož záměrně udržované trosky byly ještě do doby nedávné mementem válečných hrůz. Procházka po Brühlově terase či v parcích na druhém břehu Labe poskytují krásné pohledy na město.

[2015]

Míšeň (Meissen)

Malebné město nad Labem, proslulé především tím, že se zde začal vyrábět první porcelán v Evropě. Historické části na kopci dominuje gotický dóm a zámek Albrechtsburg z 15. stol., který je považován za první zámek v Evropě.

[2015]

Trevír (Trier)

Město na řece Mosele v kraji Porýni-Falc, založené již Římany v 1.století jako Colonia Augusta Treverorum, v pozdně římské době i sídlo biskupů a římských císařů. Ve středověku patřili trevírští arcibiskupové mezi sedm kurfiřtů. Z římských památek se zachovala brána Porta Nigra, pozůstatky dvojích lázní (Kaiserthermen a Barbarathermen), amfiteátr, několik pilířů Římského mostu a Římská bazilika. Kurfiřtský palác, jehož se stala součástí, je ve slohu renesančně-barokním a má pěknou zahradu. Z církevních památek je nejvýznamnější románský dóm sv. Petra, propojený křížovou chodbou se sousedním gotickým kostelem Liebfrauenkirche. Je tu ale i řada výstavných měšťanských domů. Při řece se nacházejí dva staré jeřáby. Narodil se zde Karel Marx.

[2004]

Hamburk (Hamburg)

Druhé největší německé město, jeden z největších evropských přístavů (ač je od ústí Labe vzdálen přes 100 km), dříve svobodné říšské město a jedno ze zakládajících měst Hansy. Také bohužel jedno z měst nejvíce zničených spojeneckým bombardováním za války - připomíná ho věž Nikolaiturm, pozůstatek kostela sv.Mikuláše. Jinak byly hlavní stavby historického města po válce obnoveny a nepozná se, kolik je původního - novorenesanční radnice, burza, významnější kostely i měšťanské domy (zvané Kontorhaus). Atmosféru městu dává voda: kanály Labe a řeka Alster, která se zde do Labe vlévá, se dvěma umělými nádržemi Binnenalster (lemovanou arkádami) a Ausseralster (příměstskou rekreační plochou). Zajímavý je Speicherstadt, areál skladišť z neomítnutých cihel rozkládající se nad kanály a propojený spoustou mostů a můstků. (Mostů je prý v Hamburku přes 2000). Také stojí za to projít si starý cca 400 metrů dlouhý tunel pod Labem (Sankt Pauli-Elbtunnel), který byl otevřen r.1911 a dodnes slouží i automobilové dopravě. Samotný přístav zmiňovat netřeba.

[2002]Zpět na mapuMnichovAugšpurkNorimberkŘeznoDrážďanyMíšeňHamburk

TOPlist