Města Evropy - Polsko

Varšava (Warszawa)

Hlavním městem Polska teprve od r.1918, v období samostatného Polska byla druhým hlavním městem až od r.1611. Za 2.sv. války byla zničena více než jiná polská města, většina památek tedy není původních. Na Starém městě bylo pěkně obnoveno hlavní náměstí (Rynek Starego Miasta) a sousedící katedrála sv. Jana Křtitele i Královský zámek na Zámeckem náměstí, kde stojí socha krále Zikmunda III. Vasy, který učinil Varšavu svým sídelním městem. Staré město od Nového města původně oddělovaly hradby, jejichž část, tzv. Barbakan, byla rovněž rekonstruována. Právě tam najdeme sochu Syrenky, symbol města. Z mnoha varšavských kostelů je možná nejzajímavější cihlový kostel Navštívení Panny Marie na Novém Městě. Příjemná je procházka v parku Lazienki s několika menšími klasicistními paláci, divadlem s umělými ruinami, jezírky, antánky a sochařskou výzdobou. Krásné zahrady má také zámek Wilanów (na předměstí), původně královská rezidence Jana III. Sobieskeho. Na druhém břehu Visly se rozkládá čtvrť nazvaná Praga (kdysi se tam dobře nakupovalo). Jinak Varšavu stále hyzdí obludný Palác kultury v sovětském stylu.


[1996,1999]

Krakov (Kraków)

Původní hlavní město Polska (od 11. století), sídlo nejstarší polské univerzity (1364). Má velmi malebné staré město, obklopené parky na místě původních hradeb; z opevnění se jinak zachovala Floriánská brána s Barbakanem a a Truhlářská bašta. Kostelů je ve městě samozřejmě celá řada: největší je gotický Mariánský chrám na hlavním náměstí se dvěma nestejnými věžemi (z vyšší věže troubí každé poledne trubač nedokončenou melodii připomínající legendu z dob bojů s Tatary, kdy trubače varujícího obyvatelstvo zasáhl tatarský šíp). Na náměstí stojí dále radniční věž, renesanční krytá tržnice zvaná Sukiennice a socha básníka Mickiewicze. Areál královského zámku Wawel se tyčí na vyvýšenině nad Vislou. Původně gotický hrad byl přestavěn na renesanční zámek s arkádami. V jeho blízkosti stojí mohutná, původně gotická katedrála s mnoha kaplemi a pozdějšími přístavbami, v níž nalezneme snad všechny historické slohy. Pod hradem u řeky najdeme Dračí díru (Smocza jama) se sochou draka, která má připomínat jednu místní pověst (je-li jeskyně otevřena, dá se jí projít nahoru do hradního nádvoří).

Nedaleko Krakova stojí za návštěvu solné doly Wieliczka. Sochy a biblické výjevy, které vytesali ze soli bývalí horníci, jsou zlatým hřebem vůbec zajímavé prohlídky rozsáhlého dolu, kam návštěvníci sfárají ve skutečné důlní kleci.

[1996,1998]

Wroclaw

Vedle Krakova snad v historii nejvýznamnější polské město, hlavní město Slezska, které bylo v období 1335-1742 součástí "zemí Koruny české", posléze Německa (Pruska). Český název Vratislav se příliš nevžil. Za 2.sv. války byla z 60% zničena: i když většina památek byla obnovena, jsou to repliky. Nejkrásnější budovou je renesanční radnice s nádherným průčelím na hlavním náměstí (Rynku). Tam stojí za povšimnutí dvojice malých domků spojená bránou, nazvaná Jaś i Małgosia (něco jako Jeníček a Mařenka), poblíž cihlového kostela sv. Alžběty. Církevní památky jsou soustředěné na malebném Tumském ostrově uprostřed Odry - katedrála sv. Jana Křtitele a několik menších kostelů.

[1998]

Gdaňsk

Dříve královské a hansovní město při ústí Motlavy do Visly, významný přístav. Staré památky má Staré město (renesanční Staroměstská radnice, Velký a Malý mlýn, několik kostelů), ale především tzv. Hlavní město, kde se zachovalo i několik městských bran (renesanční Zlatá a Zelená brána a další gotické při řece) a zbytky opevnění (např. bašta Jacek). Na Královské cestě, tvořené ulicí Dluga a náměstím Dlugi targ, se nachází gotická radnice s vysokou věží, řada krásných měšťanských domů (Artušův dvůr, Zlatý palác) a také známá Neptunova fontána. Druhým symbolem města je Stary zuraw u starého přístavu na Motlavě - původně jeřáb na vykládání zboží, dnes námořní muzeum. Hlavní chrám Panny Marie byl největším cihlovým kostelem v Polsku: za války shořel, byl však obnoven a působí monumentálně. Část města se rozkládá i na ostrovech.

[1996,1998]

Toruň

Univerzitní město na Visle, rodiště Mikuláše Koperníka. Jeho pomník stojí na hlavním náměstí před radnicí, najdeme tu i jeho rodný dům. Kromě katedrály je ve městě několik dalších, převážně gotických kostelů, jinak jsou hlavní pozoruhodností pozůstatky křižáckého hradu. Zachovala se i část hradeb se šikmou věží (Krzywa wieza).

[1998]

Olštýn (Olsztyn) ; Gdyně (Gdynia) ; Sopoty (Sopot)

Olštýn je menší město poblíž Mazurských jezer, které až do r. 1945 patřilo k Německu (dříve Prusku). Z památek je nejvýznamnější zámek, přestavěný z gotického hradu, a gotická Vysoká brána na Rybím trhu.
Gdyně a Sopoty se nacházejí v těsné blízkosti Gdaňsku a spolu s ním tvoří tzv. Trojměstí. Gdyně je po Štětínu druhý největší polský přístav. Sopoty jsou oblíbeným pobaltským letoviskem

[1996,1998]Zpět na mapuVaršavaKrakovWroclawGdanskTorunOstatni

TOPlist