Města Evropy - Portugalsko

Lisabon (Lisboa)

Město při řece Tajo, kousek od jejího ústí, malebně rozložené na několika návrších. Dopravu zde kromě tramvají a autobusů zajišťují také tzv. "elevadores", výtahy. Skutečným výtahem je Elevadore de Santa Justa s železnou novogotickou konstrukcí z r.1901, který spojuje dolní město (Baixa) se čtvrtí Bairro Alto a z jehož vyhlídkové plošiny je krásný výhled na celý Lisabon; další elevadores vypadají jako tramvaje. Na protějších kopcích se rozkládá bývalá pevnost San Jorge (dnes parkově upravená) a stará čtvrť Alfama s několika kostely, spletí křivolakých uliček a románsko-gotickou katedrálou zvanou Sé. Jinak ze starého města zbylo málo - většina vzala za své při zemětřesení doprovázeném vlnou tsunami r.1755 (zbytky karmelitského kláštera zůstaly jako jeho připomínka). Dolní město bylo obnoveno hlavně zásluhou markýze de Pombal: jeho centrum tvoří náměstí Rossio, Praca da Figueira a Praca do Comércio s vítězným obloukem (poblíž je zajímavý renesanční "Diamantový dům", Casa dos Bicos). V horních partiích města jsou četné "miradouros", vyhlídky: asi nejhezčí je Santa Lucia v Alfamě, s výzdobou z portugalských modrých kachlů zvaných azulejos. Ještě krásnější ukázky azulejos najdeme v paláci markýzů de Fronteira.

Čtvrť Belém, předměstí Lisabonu, nebyla tak citelně postižena zemětřesením, díky čemuž se zde zachovaly dvě úžasné ukázky tzv. manueliánské gotiky: Torre de Belém, věž střežící přístup do ústí řeky, a klášter Moistero dos Jerónimos, v jehož části je námořní muzeum (zajímavější je ale kostel, kde je pochován mj. Vasco da Gama a básník Camoes, a rajský dvůr). Nedaleko byl v 60.letech postaven monumentální Památník objevitelů (Padrao dos Descobrimentos). Je odtud výhled na moderní most přes Tajo a obří sochu Krista (Cristo Rei) na druhém břehu.[2004,2008]

Porto

Druhé největší portugalské město, proslulé výrobou vína (anglický název Oporto). Vlastní Porto na pravém břehu řeky Douro spojuje s městečkem Vila Nova de Gaia na levém břehu, kde jsou sklepy na portské víno, několik mostů, z nichž nejhezčí je třípatrový železný most krále Ludvíka I. (Dom Luis I) z r.1886. Centrum starého města tvoří náměstí s mohutnou katedrálou Sé a biskupským palácem. Pozoruhodné jsou i další kostely: sv. František se skoro až přeplácanými barokními interiéry (zlacené dřevořezby), Igreja dos Clérigos s vysokou věží nebo sv. Idelfonso a karmelitánský kostel vyzdobené v průčelí typickými modrými kachly. Azulejos zdobí také nádraží Sao Bento. Centrem novější části města je Avenida dos Aliados, která silně připomíná Václavák: radnice v čele podobná našemu Národnímu muzeu, výstavné domy po obou stranách, jezdecká socha (zde Pedro IV. a pro změnu v dolní části). Spleť uliček s veselými domky a úzká schodiště vedou z horního města do malebné pobřežní čtvrti Ribeira.

[2004]

Coimbra

Město s nejstarší portugalskou univerzitou (zal. 1290), v letech 1139-1256 byla hlavním městem Portugalska. Staré město je rozloženo na kopci Alcacova, vévodí mu univerzitní areál (s budovami převážně z 18.století, z nichž jsou nejzajímavější zvonice, kaple sv.Michala a knihovna) a barokní tzv. nová katedrála (Sé Nova). Níže se nachází románská stará katedrála (Sé Velha), z dalších památek jsou zajímavé renesanční věž Torre de Anto nebo vstupní brána z původního opevnění Arco de Almedina. Novější části města se rozkládají po obou březích řeky Mondego.

[2004]

Braga

Nachází se severně od Porta a její hlavní zajímavostí je nedaleké poutní místo Bom Jésus do Monte. Barokní areál vznikl v letech 1722-1811 a je pozoruhodný zejména monumentálním členěným schodištěm se sochařskou výzdobou, fontánkami a řadou kaplí (dolní část je věnována Křížové cestě, další Pěti smyslům, horní Třem ctnostem). Na vrcholu kopce, kam vede též lanovka, je v krásné parkové úpravě umístěn kostel Bom Jésus a několik kaplí. Ve vlastním městě je hlavní pozoruhodností krásná katedrála založená ve 12.století. Dále stojí za vidění arcibiskupský palác se zahradami Santa Barbara, malebná renesanční stavbička Capela dos Coimbras, věž San Tiago (zbytek původního hradu) a barokní radnice.

[2004]Zpět na mapuLisabonPortoCoimbraBraga

TOPlist