Města Evropy - Švýcarsko

Bern

Přívětivě působící město s půvabným historickým centrem vysoko nad zákruty řeky Aare. Ulice pěší zóny lemují domy s podloubími a zdobí kašny s barevnými sochami - zejména medvědů, což je erbovní zvíře města. (Živí medvědi se chovají v příkopu Bärengraben pod jedním z mostů). Za pozornost stojí radnice a hodinová věž s orlojem (Zytglogge). Krásný pohled na město je z věže minstru sv.Vincence, pozdně gotické katedrály s nádherně vyzdobeným portálem. Z novějších staveb je proslulá monumentální budova Spolkového sněmu (Bundeshaus) z r.1902, svou přísností však do veselého města příliš nezapadá.

[1993,1997]

Lucern (Luzern)

Město nad řekou Reuss při jejím ústí do Vierwaldstättského jezera, proslulé zejména "kapličkovým" mostem Kappellbrücke (bohužel, nedávno vyhořel, takže malby zachycující dějiny města už nejsou původní). Pěkný na pohled je i druhý dřevěný most Spreuerbrücke. Historická část města s dochovanými hradbami ukrývá řadu kostelů a zdobených měšťanských domů. Další zajímavostí je Lví památník, který má připomínat hrdinskou smrt královské gardy Ludvíka XVI. v r.1792.

[1997]

Curych (Zürich)

Největší švýcarské město s jedinečnou polohou pod Alpami u Curyšského jezera. Většina památek se nachází při obou březích řeky Limmat, která zde ústí do jezera. Je tu hodně starých kostelů: největšími jsou románský Grossmünster se dvěma věžemi a sochou Karla Velikého v kryptě a goticko-románský mariánský dóm Fraumünster. Renesanční radnice byla postavena částečně na pilotech, takže vyčnívá až do řeky. Ve městě je zachována i řada pěkných měšťanských domů. Pěkná vyhlídka na město a jezero je z návrší Lindenhof.

[1993,1997]

Ženeva (Geneve)

Největší město frankofonní části Švýcarska při Ženevském jezeře, zde nazývaném Lac Léman, sídlo mezinárodních organizací, působící dojmem spíše lázeňského města s promenádami na břehu jezera. Symbolem města je fontána Jet d'eau, tryskající do výše 145 m, a květinové hodiny v Anglické zahradě. U přístavu má pomník císařovna Sissi, kterou zde r.1898 zabil italský anarchista. Ze starého města jsou nejvýznamnějšími budovami katedrála a kostel Panny Marie, oboje spojené s kazatelem Kalvínem, dále radnice a Justiční palác. Na vnější straně hradeb "zdobí" promenádu dost ošklivý Památník reformace se sochami čtyř hlavních představitelů kalvinismu z r.1917. V severní části města se nachází komplex budov OSN (Palais des Nations).

[1993,1997]Zpět na mapuBernLucernCurychŽeneva

TOPlist